• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.vgs-bled.si
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у областима туризма, хотелијерства и гастрономије