• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
  • Време трајања уговора: 2006.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области туризма и хотелијерства