• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
  • Време трајања уговора: 2008.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Меморандум о разумевању