• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Време трајања уговора: 2008.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области туризма