• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
  • Интернет локација институције: www.chnu.edu.ua
  • Време трајања уговора: 2005.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у областима природних наука и заштите животне средине