• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.ubbcluj.ro/en/facultati/geografie
  • Време трајања уговора: 2004.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије