• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: fberg.tuke.sk
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената у области етнологије и туризма