• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Милица Павков Хрвојевић
  • Интернет локација институције: www.boku.ac.at
  • Време трајања уговора: до 2019.