• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Ружица Игић
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената екологије