• Интернет локација институције: www.sci.u-szeged.hu/english
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области физичке географије и ГИС-а