• Интернет локација институције: hgeografie.uvt.ro
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије