• Интернет локација институције: www.bme.hu
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената, сарадника и наставника; Научна сарадња и размена публикација