• Интернет локација институције: www.ttk.pte.hu/en
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије