• Интернет локација институције: economice.uav.ro/en
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области туризма