• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
  • Интернет локација институције: www.univ-tlse3.fr
  • Време трајања уговора: 2017.-2021.