• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Ненад Теофанов
  • Интернет локација институције: lnu.se/en
  • Време трајања уговора: до 2027.