• Лице одговорно за сарадњу: др Ђорђије Васиљевић
  • Време трајања уговора: до 2021.