• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Лана Зорић
  • Интернет локација институције: www.temple.edu
  • Време трајања уговора: неограничено
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о заједничком менторству на докторским студијама (Cotutelle)