• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: www.uca.es
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици