• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.tlu.ee
  • Време трајања уговора: до 2020.
  • Предмет уговора – сарадње: Споразум о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства