• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: www.inoe.ro/en