• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: eng.spbu.ru
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња на пољу физике материјала