• Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-а
  • Интернет локација институције: www.unibg.it
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња