• Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-a
  • Интернет локација институције: www.ua.es/en
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња