• Назив пројекта: Развој наставних планова и програма у областима репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији / Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM)
  • Ознака пројекта: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Sofia University Kliment Ohridski (Bulgaria), University of Ljubljana (Slovenia), University of Newcastle (England), Специјална Гинеколошка болница Ферона (Србија), Центар за сточарство, репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана“, Велика Плана (Србија) и Centеr for reproductive biology and medicine „ReproBioMed“, Sofia (Bulgaria)
  • Статус у пројекту: координатор у име УНС-а, ПМФ заједно са Медицинским факултетом
  • Руководилац пројекта: Александра Трнинић Пјевић (Медицински факултет), Небојша Андрић (ПМФ)
  • Врста пројекта: Еразмус+ КА2
  • Период реализације пројекта: 2017.-2021.
  • Интернет адреса пројекта: artrem.pmf.uns.ac.rs