• Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
  • Интернет локација институције: www.unife.it
  • Време трајања уговора: 2011.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Међууниверзитетски уговор о сарадњи – Споразум о научној сарадњи у оквиру које се одвија обука и менторски програм за истраживаче, као и студијски боравци на оба универзитета