• Назив пројекта: Афирмација националног идентитета кроз развој културног туризма у Србији
  • Ознака пројекта: ИИИ47024
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Снежана Бесермењи
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.