• Назив пројекта: Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла
  • Ознака пројекта: ОИ172013
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошко металуршки факултет (Београд) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Душан Мијин
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.