• Назив пројекта: Нови производи органских цереалија и псеудоцереалија
  • Ознака пројекта: ИИИ46005
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад), Економски факултет (Суботица), Медицински факултет (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Грађевински факултет (Суботица)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Марија Бодрожа Соларов
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.