• Назив пројекта: Испитивање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одрживе процесе
  • Ознака пројекта: ОИ172059
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Горан Бошковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.