Skip to main content

Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси

 • Назив пројекта: Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси
 • Ознака пројекта: ИИИ41017
 • Институције учеснице у пројекту: Машински факултет (Ниш), ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Трајановић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Нови производи органских цереалија и псеудоцереалија

 • Назив пројекта: Нови производи органских цереалија и псеудоцереалија
 • Ознака пројекта: ИИИ46005
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад), Економски факултет (Суботица), Медицински факултет (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Грађевински факултет (Суботица)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Марија Бодрожа Соларов
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Афирмација националног идентитета кроз развој културног туризма у Србији

 • Назив пројекта: Афирмација националног идентитета кроз развој културног туризма у Србији
 • Ознака пројекта: ИИИ47024
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Снежана Бесермењи
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Развој и примена мултифункционалних материјала на бази домаћих сировина модернизациом традиционалних технологија

 • Назив пројекта: Развој и примена мултифункционалних материјала на бази домаћих сировина модернизациом традиционалних технологија
 • Ознака пројекта: ИИИ45008
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јоњау Раногајац
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Развој метода, сензора и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта

 • Назив пројекта: Развој метода, сензора и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта
 • Ознака пројекта: ИИИ43008
 • Институције учеснице у пројекту: Правни Факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милош Живанов
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа

 • Назив пројекта: Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа
 • Ознака пројекта: ИИИ46001
 • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад), Институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасна Мастиловић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање биосистемима

 • Назив пројекта: Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање биосистемима
 • Ознака пројекта: ИИИ43002
 • Институције учеснице у пројекту: Економски факултет (Суботица), Медицински факултет (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад), Правни Факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и Институт за низијско шумарство (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Мирослав Весковић, Весна Бенгин и Саша Орловић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Превентивни, терапијски и етички приступ у претклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије

 • Назив пројекта: Превентивни, терапијски и етички приступ у претклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије
 • Ознака пројекта: ИИИ41018
 • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Ниш), Медицински факултет (Косовска Митровица), Факултет заштите на раду (Ниш), Правни факултет (Ниш), ПМФ (Нови Сад), ПМФ (Ниш), Факултет спорта и физичког васпитања (Ниш) и Фармацеутски факултет (Београд)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Душица Павловић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину. Праћење утицаја, ублажавање и адаптација.

 • Назив пројекта: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину. Праћење утицаја, ублажавање и адаптација.
 • Ознака пројекта: ИИИ43007
 • Институције учеснице у пројекту: Шумарски факултет (Београд), Институт за низијско шумарство (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад), Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ратко Кадовић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких модела, са применом у медицини, телекомуникацијама, е-управи и заштити националне баштине

 • Назив пројекта: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких модела, са применом у медицини, телекомуникацијама, е-управи и заштити националне баштине
 • Ознака пројекта: ИИИ44006
 • Институције учеснице у пројекту: Економски факултет (Суботица), Грађевински факултет (Суботица), Математички институт САНУ, Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за спољну трговину Универзитета Привредна академија (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Зоран Огњановић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.