• Назив пројекта: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких модела, са применом у медицини, телекомуникацијама, е-управи и заштити националне баштине
  • Ознака пројекта: ИИИ44006
  • Институције учеснице у пројекту: Економски факултет (Суботица), Грађевински факултет (Суботица), Математички институт САНУ, Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за спољну трговину Универзитета Привредна академија (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Зоран Огњановић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.