• Назив пројекта: Стварање сората и хибрида поврћа за гајење на отвореном пољу и заштићеном простору
  • Ознака пројекта: ТР31030
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јелица Гвозденовић Варга
  • Врста пројекта: Технолошки развој
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.