• Назив пројекта: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину. Праћење утицаја, ублажавање и адаптација.
  • Ознака пројекта: ИИИ43007
  • Институције учеснице у пројекту: Шумарски факултет (Београд), Институт за низијско шумарство (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад), Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ратко Кадовић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.