• Назив пројекта: Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових мoлекулских агрегата
  • Ознака пројекта: ОИ172021
  • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Марија Сакач
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.