• Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-а
  • Интернет локација институције: www.uvvg.ro
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената на теренском раду