• Лице одговорно за сарадњу: др Јована Николов
  • Интернет локација институције: home.cern/about/experiments/isolde
  • Време трајања уговора: 2017.-∞