• Лице одговорно за сарадњу: др Лазар Лазић
  • Интернет локација институције: www.unipi.gr/unipi/en/oik-home-en.html
  • Време трајања уговора: 2018.-2021.