• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Силвана Андрић
  • Интернет локација институције: kau.org.ua
  • Време трајања уговора: до 2023.