Skip to main content

Донгхуа универзитет, Шангај

  • Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
  • Време трајања уговора: 2013.-2023.
  • Предмет уговора – сарадње: Споразум о академској и истраживачкој сарадњи