• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Крејић
  • Интернет локација институције: www.unifi.it/changelang-eng.html
  • Време трајања уговора: до 2023.