• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Татјана Пивац и проф. др Вања Павлуковић
  • Време трајања уговора: до 2024.