• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Марко Недељков
  • Интернет локација институције: www.bme.hu
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња на пољу математике