• Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет и Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Универзитета у Београду
  • Интернет локација институције: gakfront.org
  • Време трајања уговора: 2020.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Заједнички научноистраживачки и образовни садржаји (пројекти, израда мастерских радова и докторских дисертација, организација конференција и различитих видова едукације)