• Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
  • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
  • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
  • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
  • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.