• Назив пројекта: Процена ресурса подземних вода и интеракција површинских и подземних вода у контексту прилагођавања климатским променама
  • Ознака пројекта: RER2018018/RER7013
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и партнерске институције из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Наташа Тодоровић
  • Врста пројекта: пројекат Међународне агенције за атомску енергију (IAEA TC Project RER7013)
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.