• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирјана Ивановић
  • Време трајања уговора: 2016.-2021.