• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Татјана Павлица
  • Интернет локација институције: www.antropologia.ro
  • Време трајања уговора: 2021.-2026.