• Лице одговорно за сарадњу: др Сузана Јовановић Шанта
  • Време трајања уговора: до 2026.