• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Време трајања уговора: до 2020.
  • Предмет уговора – сарадње: Споразум о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства